Daftar dokumen Proposal Hibah dan Bantuan Sosial yang telah di Upload
No. Tgl. Upload Nama File Organisasi Nama Proposal
1 2020-09-11 J.php.pdf J J Bansos
2 2020-07-29 111111111111.xls aaaaa aaaaaa Hibah
3 2020-07-29 aaaaaa.xlsx aaa aaaaaa Hibah
4 2020-07-05 tester.HTML.zip tester tester Hibah
5 2018-07-29 proposal bantuan sosial.pdf Yayasan yatimpiatu makmurad Bansos
6 2018-07-18 Proposal bantuan pendidikan.pdf perorangan Abdullah Bansos
7 2018-07-18 proposal bantuan tempat wudhu.pdf Yayasan Bina Ahlaq Ridho Ilahi Hibah
8 2018-07-18 Proposal rehab masjid.pdf Pengurus Masjid Darunnajah Amirullah Bansos
9 2018-07-17 aaas.pdf Pengurus Masjid Nurul Hidayah Ahmad Marzuki Bansos